وقتی دلت گرفته باشه تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند باز هم دل تو بارانی ست خیس تراز دریا خراب تر از امواج #goodevening #holiday #weekend #sea #beach #waves #sand #sun #🌞 #🌊 @amir_rhm11 amir_rhm11 Mr.Special 😎

aligoodarzi1324 - 4 weeks ago

ای جانم.دهنت باز حواست باشه ماهیا نپرن توش.خخخخ